Rozwiązania Columbus
Systemy dopasowane do Twoich potrzeb.
magazyn
Magazyny

Potrafimy skutecznie zredukować koszty oświetlenia w magazynach. Określamy parametry oświetlenia według norm bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Czytaj dalej. . .

produkcja
Produkcja

W halach produkcyjnych maksymalnie wykorzystujemy światło dzienne oraz elastycznie wygaszamy światła w obszarach aktualnie nie wykorzystywanych.

Czytaj dalej. . .

drogi
Drogi

Główną zaletą systemu Columbus Public jest zmniejszenie zarówno kosztów energii jak i kosztów nadzoru i monitorowania układu oświetlenia drogowego.

Czytaj dalej. . .

Rozwiązania dla magazynów

Potrafimy maksymalnie zredukować koszty oświetlenia w magazynach. Osiągamy to „dawkując” światło w ilościach jakie są wymagane normą oświetleniową oraz bezpieczeństwem i komfortem pracy. Podstawowym źródłem oszczędności energii jest maksymalna redukcja światła w miejscach, w których nie przebywają pracownicy.

 

Oferowany przez nas system sterowania pozwala zaoszczędzić do 80% kosztów związanych z energią elektryczną. Sterować oświetleniem opłaca się zawsze, niezależnie od zastosowanych źródeł światła. Najbardziej efektywne lampy LED zużywają energię elektryczną, którą również warto oszczędzać. Zwrot kosztów poniesionych na sterowanie Columbus, w przypadku obiektów magazynowych następuje w okresie od 0,5 roku (w przypadku nowych obiektów) do 1,5 roku (w przypadku modernizowanych i istniejących obiektów).

 

Potrafimy zagwarantować oszczędności większe niż konkurencja, ponieważ poza modernizacją lub doborem opraw świetlnych optymalnych dla potrzeb klienta, dostarczamy system Columbus, zarządzający strefowo natężeniem światła. Jeszcze większą efektywność oszczędnościową można uzyskać jeśli magazyny posiadają świetliki. W takiej sytuacji natężenie światła osiąga jedynie taki poziom, aby suma światła dziennego i sztucznego gwarantowała spełnienie norm. Dla magazynów bez świetlików oferujemy montaż świetlików tunelowych znajdujących się w naszej ofercie.

Dodatkowe funkcje

Na życzenie klienta wprowadzimy do systemu dodatki, które przyniosą wiele korzyści. W zależności od potrzeb system Columbus może być skonfigurowany w sposób który:

 

– wygeneruje informację odnośnie ilości i lokalizacji zepsutych opraw oświetleniowych.

– pozwoli na pełną ewidencję opraw oświetleniowych, nawet w wielu lokalizacjach.

– wygeneruje informację odnośnie całości zużywanego prądu (KWh), dzięki której możemy zweryfikować czy system pozwolił na osiągnięcie zakładanej efektywności kosztowej.

Oprawy świetlne dla magazynów

 

Oferujemy oprawy świetlne dedykowane do magazynów i zgodne ze specyfikacją systemów Columbus. Z ciekawych i niestandardowych rozwiązań posiadamy w swojej ofercie wkłady LED do tradycyjnych opraw świetlnych typu MH HighBay, które pozwalają na modernizację oświetlenia bez konieczności wymiany opraw. Dzięki temu koszt modernizacji jest o wiele niższy.

 

W ramach wykonywanego projektu chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami i doradzimy wybór właściwych opraw oświetleniowych. W zależności od oczekiwań i wymagań klienta dobieramy właściwe proporcje jakość oprawy do jej ceny oraz optymalny rodzaj oprawy świetlnej do konkretnego projektu. Zazwyczaj naszym celem jest maksymalne ograniczenie pełnego kosztu inwestycji i użytkowania w zadanym okresie czasu.

 

Koncentrowanie się jedynie na koszcie inwestycji lub na skali oszczędności, nie pozwala ocenić całościowego wpływu wybranego rozwiązania na sytuację finansową inwestora. Przy zakupie opraw oświetleniowych bez systemu Columbus, warto zdecydować się na sterowaną wersję zasilania, aby w przyszłości  łatwo i tanio wprowadzić udoskonalenia. Zachęcamy do przeglądania produktów, które posiadamy w naszej ofercie:

produkty
Rozwiązania dla hal produkcyjnych

Kluczowym elementem poszukiwania oszczędności w przypadku hali produkcyjnej jest maksymalne wykorzystanie światła dziennego, oraz elastyczne wygaszanie światła na obszarach gdzie w danej chwili nie jest wykonywana produkcja.

 

Sprawność i oszczędność energetyczną w oświetleniu możemy budować na 2 odrębne sposoby: poprzez zamontowanie efektywniejszych opraw lub poprzez właściwe sterowanie natężeniem oświetlenia.

 

Hale produkcyjne oświetlane są  najczęściej lampami LED, świetlówkami oraz  lampami metalohalogenkowym (MH). Największą efektywność energetyczną osiągniemy stosując lampy LED. Dodatkowo sterując nimi zredukujemy koszty oświetlenia nawet do 60%

Doświetlamy produkcję

Główne sposoby sterowania oświetleniem w halach produkcyjnych to:

 

– Zastosowanie czujników natężenia światła, tak aby suma światła dziennego i sztucznego gwarantowała spełnienie normy oświetleniowej na stanowisku pracy.

– Sterowanie świeceniem lamp wg zadanego harmonogramu, który zarządza natężeniem oświetlenia, w elastycznie wyznaczanych obszarach.

Oprawy świetlne dla hal produkcyjnych

 

Ciekawym i relatywnie niskobudżetowym rozwiązaniem jest zastosowanie naszego najnowszego produktu – wkład LED do tradycyjnych opraw świetlnych typu MH HighBay, które pozwalają na modernizację oświetlenia bez konieczności wymiany opraw.

 

Dodatkowo w halach produkcyjnych warto wykorzystać maksymalnie światło dzienne, dzięki obecności świetlików. Tam gdzie nie ma świetlików istnieje możliwość zamontowania świetlików tunelowych. Są to urządzenia zbierające światło dzienne i przekazujące je do środka obiektu poprzez specjalnie zaprojektowany układ optyczny.

Świetliki tunelowe znajdują się w naszej ofercie:

produkty
Rozwiązania dla infrastruktury drogowej

Specjalnie dla miast i gmin stworzyliśmy unikalny sposób administrowania i zarządzania oświetleniem publicznym Columbus Public. Jest to system sterowania i zarządzania oświetleniem, wspierający jednostki zajmujące się nadzorem nad oświetleniem publicznym.

 

Główną zaletą systemu Columbus Public jest możliwość zmniejszenia zarówno kosztów energii jak i kosztów nadzoru i monitorowania układu oświetlenia drogowego objętego systemem. Zmniejszenie kosztu energii elektrycznej, w zależności od warunków drogowych, może osiągnąć 30% do 60% i to nawet w stosunku do oświetlenia sodowego.

 

Przy modernizacji słupów, wyposażonych w rtęciowe źródła światła, oszczędności są kolosalne i wynoszą średnio 95%. Oznacza to, że po modernizacji rachunki za prąd wyniosą zaledwie 5% dotychczasowych opłat. Zmniejszenie kosztów konserwacji i napraw wynika z:

– Mniejszej liczby zabiegów konserwacyjnych – lampy LED posiadają największą żywotność z obecnie dostępnych lamp

– Oferujemy lampy z zasilaczami montowanymi w podstawy słupa co pozwala dokonywać większości napraw bez konieczności stosowania koszy.

– Centralne odnotowywanych czynności naprawczych i konserwacyjnych. To pozwala dokładnie je rozliczać, analizować jakość zastosowanych elementów, a to z kolei prowadzi do zmniejszenia nakładów na utrzymane oświetlenia.

Wiele korzyści

System Columbus Public dla infrastruktury drogowej umożliwia:

 

– Opisywanie układów oświetlenia

– Ewidencjonowanie zabiegów eksploatacyjnych

– Sterowanie mocą lamp

– Dostarczanie informacji o statusach punktów świetlnych i punktów zasilania

– Zdalne załączanie i wyłączanie latarni

– Dostarczanie informacji o awariach

 

System Columbus Public automatycznie generuje dane dotyczące oświetlenia i jego eksploatacji. Dane te są zbierane przez program i stanowią bazę do:

 

– Przeprowadzania wszelkiego rodzaju analiz

– Przekazywania ostrzeżeń osobom nadzorującym (w układzie normalnym – w raporcie raz na dobę oraz w układzie krytycznym – natychmiast po wydarzeniu)

System Columbus Public jest zorientowany na użytkownika eksploatującego sieć oświetlenia. Zbudowaliśmy go taki sposób aby pracował automatycznie, a w przypadku awarii umożliwiał szybką diagnozę przyczyn i sprawne jej usunięcie.

 

Do identyfikacji oraz przekazywania informacji o statusach obiektów wykorzystywana jest m.in. interaktywna mapa cyfrowa, dzięki której obsługa systemu jest intuicyjna i przez to bardzo łatwa. W przypadku kiedy dany samorząd nie posiada pełnej informacji o posiadanych obiektach i elementach oświetlenia, świadczymy usługę inwentaryzacji. Na potrzeby tej usługi posługujemy się specjalnym oprogramowaniem pozwalającym na gromadzenie potrzebnej informacji o oświetleniu. Elementy oświetlenia są lokalizowane we współrzędnych geograficznych GPS. Do każdego elementu oświetlenia przypisany jest szereg informacji zgodnych z wymaganiami inwestora.

 

Zachęcamy do przeglądania opraw drogowych, które posiadamy w naszej ofercie:

produkty